Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

I. Podmiotowość prawna 

Sklep internetowy prowadzi P.H.P Agro-Efekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupi 53, 63-642 Perzów, zwana dalej "Spółką", jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091657. NIP 6221032125, Regon 250562632.

II. Określenie terminów używanych w regulaminie

 1. Sklepem Internetowym określamy działalność handlową prowadzoną przez Spółkę Agro-Efekt za pośrednictwem strony internetowej www.agroefekt.pl
 2. Sprzedawcą jest "Agro-Efekt", spółka szczegółowo określona pod nagłówkiem "Podmiotowość prawa".
 3. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym, w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.
 4. Administratorem Sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych zbieranych za jej pomocą jest Spółka określona pod nagłówkiem „Podmiotowość Prawna”.
 5. Towar stanowią produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Konto jest elementem systemu informatycznego zawierającym dane Klienta umożliwiające realizację zamówień.

III. Warunki przeprowadzania transakcji

 1. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Zamówienia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu internetowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. W celu dokonania zamówienia niezbędne jest używanie przez klienta sprzętu komputerowego i oprogramowania (tj. Graficznego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej) spełniającego kryteria techniczne wymagane dla funkcjonowania oprogramowania Sklepu Internetowego.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta. Do akceptacji zamówienia dochodzi poprzez kliknięcie w adekwatnie opisany odnośnik w liście elektronicznym wysłanym do Klienta przez Sprzedawcę na adres mailowy podany przez Klienta. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożonego zamówienia używając danych kontaktowych podanych przez Klienta w czasie składania zamówienia. 
 5. Ceny produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie podatki oraz cła, są cenami detalicznymi i wyrażone są w złotówkach.
 6. Warunki i koszty dostawy określone są w opisie Towaru wystawionego w Sklepie Internetowym.
 7. Klient może dokonać wyboru spośród dostępnych form płatności w czasie składania zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 9. Zamówienie jest realizowane po cenach towaru i kosztach dostawy obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10. W przypadku braku towaru zamówionego przez klienta zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany. Zaproponowane zostaną mu anulowanie części lub całości zamówienia, oraz w miarę możliwości alternatywny produkt. Klient może zaakceptować realizację zamówienia w zmienionej formie, lub jej nie zaakceptować, co wiązać się będzie z anulowaniem zamówienia.
 11. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

IV. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. W przypadku wyboru Karty Płatniczej jako formy płatności dostępne są następujące rodzaje kart płatniczych:
  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

V. Dostawa

 1. Klient zobowiązuje się pokryć koszty dostawy o których szczegółowo poinformowany został w czasie składania zamówienia.
 2. Dostawy dokonuje Sprzedawca lub firma zewnętrzna przez niego upoważniona.
 3. Wartość zamówień realizowanych przez różnych Klientów na ten sam adres nie ulega zsumowaniu.
 4. W dni ustawowo wolne zamówienia nie są realizowane. Zamówienia mogą nie być realizowane w dni inne niż wyżej wymienione dni ustawowo wolne, pod warunkiem poinformowania o tym wcześniej na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Wraz z zamówieniem zostanie dostarczony klientowi paragon fiskalny, lub faktura VAT jeśli klient zaznaczył chęć otrzymania faktury w formularzu w czasie składania zamówienia.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni licząc od daty zrealizowania zamówienia, poprzez złożenia stosownego pisemnego odstąpienia. Wysłanie takiego oświadczenia na adres P.H.P "Agro-Efekt" Sp. z o.o. ul. Parkowa 14, 56-500 Syców, przed upływem dziesięciu dni od daty realizacji zamówienia powoduje zachowanie wyżej określonego terminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot uiszczonej wcześniej opłaty, oraz zostanie zobowiązany do zwrócenia otrzymanych towarów na własny koszt w stanie nie zmienionym. Zwrot towaru powinien zostać dokonany niezwłocznie, po upływie nie więcej niż 14 dni od otrzymania od Sprzedawcy zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia otrzymanego towaru w obecności kuriera lub sprzedawcy. Do kuriera-sprzedawcy należy w pierwszej kolejności kierować reklamacje. Jeśli reklamacja jest uzasadniona kurier - sprzedawca ma obowiązek przyjąć część lub całość przesyłki, rozliczając z klientem tylko wartość zakupionych towarów.
 4. W przypadku stwierdzenia wad produktów już po zapłaceniu i przyjęciu towaru przez Klienta należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

VII. Ochrona prywatności

 1. Klient godzi się na przetwarzanie danych osobowych akceptując regulamin w trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym, lub dokonując zamówienia.
 2. Sprzedawca gromadzi informacje o klientach w stopniu minimalnym, niezbędnym do świadczenia usług, polegających na realizacji zamówień, oraz dostarczaniu informacji o dostępnych towarach i akcjach promocyjnych (o ile klient wyrazi na to zgodę). Na informacje te mogą składać się adresy poczty elektronicznej, dane osobowe i dane teleadresowe.
 3. Przekazywanie informacji handlowych o towarach, usługach i akcjach promocyjnych odbywa się za dobrowolną zgodą Klienta, wyrażoną przez zaznaczenie odpowiedniej ramki w formularzu rejestracyjnym Konta. Klient może w dowolnej chwili wycofać wcześniej udzieloną zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Klienta żadnych danych osobowych i informacji o swoich klientach osobom trzecim. Wyjątek mogą stanowić, jeśli to konieczne i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, pracownicy firm zewnętrznych biorący udział w realizacji zobowiązań wobec Klienta. Sprzedawca zapewnia też, że ograniczy do niezbędnego minimum ilość osób które mogą mieć wgląd w informacje o klientach.
 5. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o klientach, dopóki sami dobrowolnie ich nie przekażą. Klient korzystając ze strony Sklepu Internetowego pozostaje anonimowy tak długo jak sam sobie tego życzy.
 6. Klient dysponuje prawem do wglądu, poprawy i żądania zaprzestania gromadzenia swoich danych osobowych.
 7. Sklep Internetowy wyposażony jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych klienta, przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem, oraz zachowanie poufności. Środki bezpieczeństwa określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

Kontakt

Do kontaktu służy zakładka „Formularz kontaktowy” na stronie Sklepu Internetowego. Można też pisać bezpośrednio na adres sklep.internetowy@agroefekt.pl. Szczegółowe informacje kontaktowe znaleźć można w zakładce kontakt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl